Visar en ny studie : Elbilarna inte säker för miljön

Om elbilen laddas med el från kolkraft kan koldioxidutsläppen bli större än hos en dieselbil, visar en ny studie från det tyska forskningsinstitutet Ifo.

I Sverige är den största delen av elen fossilfri – men i länder som Tyskland och Kina står kolkraften fortfarande för en betydande del av produktionen.

Det fristående ekonomiforskningsinstitutet Ifo har jämfört koldioxidutsläppen från en eldriven Tesla Model 3 och en dieseldriven Mercedes C220d, sett under hela bilarnas livslängd med produktion och användning inräknat.

I rapporten kommer man fram till att elbilarna kan skapa ett större utsläpp.

I alla fall om elen som laddar fordonet är producerad genom kolkraft – något som exempelvis är vanligt i Tyskland. I Asien är det också en betydande energikälla. Kontinenten står för 85 procent av världens samlade nybyggnation av kolkraftverk, varav en stor del av dem ligger i Kina.

Gäller inte för Sverige

I Sverige är det bara en liten del av elen som kommer från fossila bränslen. Därför är det bättre att köra eldrivet här.

Men oavsett om elbilarna i dagsläget ger en marginell effekt för miljön är eldrift rätt väg att gå, menar Anders Nordelöf, som forskar om elektrifiering av fordon på Chalmers. På längre sikt kommer elen ändå att vara bättre för klimatet.

– Framför allt är det viktiga att ställa om, bort från fossila bränslen och fasa ut dem, och då är elektrifiering är ett sätt att göra det, och det måste påbörjas redan i dag, säger han till Sveriges Radio.

Share