Varför? Busch Thor: ”Kristna värden avgörande för integrationen”

Kristna värderingar är avgörande för att lösa integrationsfrågan i Sverige, det menar KD-ledaren Ebba Busch Thor i Sveriges Radio Ekots lördagsintervju.

Samtidigt presenterar hon att partiet vill se en gemensam EU-standard för kärnkraft.

Kristna värderingar ligger till grund för friheter och rättigheter som svenskar har. Det säger Ebba Busch Thor i Ekots lördagsintervju.

– Vilka länder har de bästa rättigheterna? Det handlar om de värderingar som har emanerat ur kristendomen, säger Busch Thor i lördagsintervjun.

Där tar man upp den debattartikel som KD-ledaren skrev i Expressen förra veckan, där hon argumenterar för att kristna värderingar behövs i det föränderliga Sverige.

Hon fortsätter på resonemanget och säger att de kristna värderingarna behövs för att lösa integrationsfrågan.

– Jag tror att de har en viktig del för att lösa integrationsutmaningen framöver, men också på rättspolitikens område.

Lagstiftningen är normerande och måste utgå från värderingar, men man kan inte lagstifta om varje enskild del i varje möte med människor, det måste finnas regler i samhället där människor självreglerar sig, och vet att så här vill inte jag behandla andra människor.

Vill inte lämna energiöverenskommelsen

I intervjun tar man även upp kärnkraftsfrågan och energiöverenskommelsen, en debatt som har gått varm under den senaste tiden. Ebba Busch Thor vill se en gemensam EU-standard

– Vi vill se en europeisk standard för godkännande av reaktorer och ny kärnkraft. Det här är ett praktexempel på vad man skulle kunna samarbete om inom den europeiska unionen, säger hon i Sveriges radio och fortsätter:

– Att dels sätta gemensamma standards för hur en reaktor i grunden ska vara byggd. Man skulle kunna utse två länder att vara ansvariga för godkännandeprocesserna. Här skulle vi kunna korta ansökningstider, vi skulle kunna få mycket mer tidseffektiva och kostnadseffektiva framtagningar av reaktorer, säger partiledare Ebba Busch Thor.

Moderaterna hotade nyligen med att man kan tänka sig lämna energiöverenskommelsen, men KD-ledaren vill stanna kvar, säger hon i intervjun.

– Såsom det ska tolkas finns det inte fog att lämna nu – men om regeringen och januaripartier börjar tolka överenskommelsen på sätt som gör att man med politiska beslut lägger ner kärnkraft – då har vi problem.

Det är upp till Stefan Löfven att se att den vårdas på rätt sätt.

Share