De nya reglerna väntas träda i kraft i höst

Efter beslutet i kollektivtrafiknämnden kan ungdomar från och med nästa år åka tåg och buss gratis.

– Vi gör det enklare och billigare för ungdomar att resa kollektivt i Skåne, säger Carina Zachau (M). ordförande i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddelande.

De nya reglerna beräknas träda i kraft i höst.

I dag baserar priset på varje skolbort på antalet zoner eleven har mellan hemmet och skola. Skolkorten som i dag kan köpas in av kommunerna har tydliga begränsningar i vilka tider får nyttjas. I dag gäller de fram till 20 på kvällen.

Men eftersom administrationen kring korten var tidskrävande har Skånetrafiken utrett om det finns ett bättre sätt att hantera skolkorten på.

Och nu verkar man ha kommit fram till en lösning.

Skånetrafiken har tagit fram en ny prismodell och efter ett beslut i kollektivtrafiknämnden ska de nya korten gälla dygnet runt på vardagar – och gälla i hela Skåne.

– Vi gör det enklare och billigare för ungdomar att resa kollektivt i Skåne. Många reser mellan olika orter och sent på kvällarna för aktiviteter i eller utanför skolan, nu kan de göra den resan utan att betala själva, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.

Då börjar nya korten gälla

Om även regionfullmäktige ger grönt ljus till det förslaget innebär det att kommunerna får möjlighet att köpa in nya skolkort till sina elever, som i så fall börjar gälla i höst. Priset kommer baseras på det resmönster som eleverna i varje kommun haft.

Dessutom blir id-kontrollen hårdare på de moderna skolkorten. Vid en kontroll kommer namnet på den person kortet tillhör dyka upp på kontrollutrustningen.

De nya skolkorten gäller grundskoleelever och gymnasieelever.

Share